Odkazy

 Odkazy na stránky

1. Kliknite na odkaz nižšie pre vytvorenie registrácie Vášho stroja.

2. Zvoľte krajinu registrácie Slovensko.

3. Ak ešte nieste registrovaný ako užívateľ zn.DEWALT kliknite na REGISTRÁCIA a pokračujte v nasledujúcich 3 krokoch. Uchovajte si meno a heslo.

4. Ak už ste registrovaný prihláste sa pomocou mena a hesla.

5. Následne po prihlásení kliknite na odkaz zaregistrujte si stroj.

6. Vyplnte : Predajcu, Dátum nákupu, Model, Sériové číslo, Dátum registrácie, Skontrolujte údaje a potvrďte.

7. Kliknite na stiahnutý certifikát vytlačte na tlačiarni a priložte k záručnému listu.